Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [1]

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ
(Οι ερωτήσεις που ακολουθούν τέθηκαν στα θέματα των πανελλαδικών και επαναληπτικών εξετάσεων ημερησίων - εσπερινών λυκείων και ομογενών κατά τα έτη 2005 -2008)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy